Senat mengirimkan tagihan pembersihan Great Lakes ke Trump

Senat telah mengesahkan RUU yang mengesahkan ulang Great Lakes Restoration Initiative selama lima tahun ke depan.