Potret Marianna Olague yang terbakar matahari di Galeri David Klein

"Ibu Memberikan Grubhub" oleh seniman El Paso dan lulusan Cranbrook Marianna Olague di Galeri David Klein di Detroit.