Pertumbuhan pekerjaan melambat tajam pada November, terbebani oleh COVID-19

Pertumbuhan pekerjaan melambat tajam pada November, terbebani oleh COVID-19