Peringatan Amber untuk orang dewasa: Dorongan kehilangan ibu mendorong perubahan

Peringatan Amber untuk orang dewasa: Dorongan kehilangan ibu mendorong perubahan ke penyelidikan orang hilang