Penggerak serikat Amazon yang gagal menunjukkan hambatan bagi tenaga kerja,

Penggerak serikat Amazon yang gagal menunjukkan hambatan bagi tenaga kerja, Biden