Pengadilan membatalkan hukuman pembunuhan Detroit dalam sengketa ahli

Johnny Ray Kennedy