Penduduk asli Michigan, Len Kasper, yang mengidolakan Ernie Harwell, meninggalkan

Mt. Penduduk asli yang menyenangkan, Len Kasper, akan meninggalkan bilik siaran Cubs menuju White Sox.