Newsom menunjuk ketua pemilihan California Padilla untuk Senat AS

Alex padilla