Mahkamah Agung mencabut larangan California atas gereja dalam ruangan: Yang

Mahkamah Agung mencabut larangan California atas gereja dalam ruangan: Yang terbaru tentang semua tuntutan penutupan anti-Newsom