Justin Rogers memberi peringkat kesalahan terbesar dalam masa jabatan Bob

Justin Rogers memberi peringkat kesalahan terbesar dalam masa jabatan Bob Quinn's Lions