Finley: Tendangan lebih baik daripada mematikan

Finley: Tendangan lebih baik daripada mematikan