FDA AS mengesahkan vaksin Pfizer COVID-19 untuk penggunaan darurat

FDA AS mengesahkan vaksin Pfizer COVID-19 untuk penggunaan darurat