‘Disfungsi’ disalahkan atas hilangnya tiga pejabat sekolah teratas Farmington

'Disfungsi' disalahkan atas hilangnya tiga pejabat sekolah teratas Farmington