Bukaan pekerjaan AS meningkat menjadi 6,7 juta pada bulan Oktober

Bukaan pekerjaan AS meningkat menjadi 6,7 juta pada bulan Oktober