Biden menunjuk Rice sebagai penasihat kebijakan domestik, McDonough untuk VA

Biden menunjuk Rice sebagai penasihat kebijakan domestik, McDonough untuk VA