Biden menganjurkan untuk memperluas rel penumpang dalam pidato merayakan Amtrak

Biden menganjurkan untuk memperluas rel penumpang dalam pidato merayakan Amtrak