Biden meletakkan krisis perbatasan pada penolakan admin Trump untuk bekerja

Biden meletakkan krisis perbatasan pada penolakan admin Trump untuk bekerja sama