Biden akan mengumumkan tindakan eksekutif pada senjata hantu, undang-undang bendera

Biden akan mengumumkan tindakan eksekutif pada senjata hantu, undang-undang bendera merah