Berkebun: Kesabaran adalah kebajikan penanaman

Berkebun: Kesabaran adalah kebajikan penanaman