Beard: Pistons rookie Killian Hayes melakukan langkah tepat sebagai imbalan

Beard: Pistons rookie Killian Hayes melakukan langkah tepat sebagai imbalan dari cedera