Barr mengatakan tidak perlu penasihat khusus untuk menyelidiki pemilihan atau

Barr mengatakan tidak perlu penasihat khusus untuk menyelidiki pemilihan atau Hunter Biden