Barr Memohon kepada Trump untuk Tidak Membiarkan Insiden Kejujuran yang

Barr Memohon kepada Trump untuk Tidak Membiarkan Insiden Kejujuran yang Terisolasi Menghapus Kebohongan Selama Dua Tahun