Bankole: Biden dapat menunjukkan kesetiaan kepada Blacks dengan reparasi

Bankole: Biden dapat menunjukkan kesetiaan kepada Blacks dengan reparasi