Anggaran Biden mendapat kritik dari kanan dan kiri pada pengeluaran

Anggaran Biden mendapat kritik dari kanan dan kiri pada pengeluaran Pentagon