100 hari pertama Biden: Di mana dia berdiri di atas

100 hari pertama Biden: Di mana dia berdiri di atas janji-janji kunci